TELEFON
076-550 33 15
ÖPPETTIDER
Alla dagar 10-21

KOMPETENSER

Med vår unika kompetens och erfarenhet hjälper vi Er med övningskörningen!


KörkortStockholm drivs av Magnus Fors som har många års arbetslivserfarenhet på Trafikverket och genomfört bedömningar av 15 000 körprov. Han har samtliga behörigheter på körkortet samt taxiförarlegitimation och har genomgått en 1-årig utbildning (2008-2009) för att uppnå sin kompetens som förarprövare på Trafikverket.
Under utbildningen har han tillgodosett sig kunskap inom både praktiska och teoretiska delar gällande bland annat trafikförfattningar, lagar och regler kring trafik/fordon/körkort, trafikpsykologi, trafiksäkerhet och beteenden, beteendevetenskap och pedagogik.

– Jag brinner för att dela med mig av mina erfarenheter då jag sett många misslyckas på uppkörningen på grund av omedvetna fel och återkommande misstag. Att få dela glädjen med någon som precis klarat sitt körprov är en fantastisk känsla!


Magnus utbildningar och erfarenheter:

– arbetat under 9 år och genomfört bedömningar av 15 000 körprov.
– informerat aspirant och/eller trafiklärare om fel och brister i körningen hos körkortsaspiranten, så att de gemensamt kan träna vidare och nå upp till fastställda krav för körkort.
– bedömt om aspiranter håller rätt nivå för behörighet motorcykel (A), bil (B) och taxiförarlegitimation.
– deltagit aktivt i flera fortbildningskurser.
– genomgått flertalet kurser i eco-driving.
– under 9 år skaffat sig hög kunskap kring människors riskbeteenden i trafiken och varför trafikolyckor uppstår.
– gått Handledarkursen och samtliga Riskutbildningar på Gillinge Trafiksäkerhetscenter samt hos MyDrivingAcademy.
– anordnat fortbildning för trafiklärare. Gett dessa en större inblick i trafikinspektörens vardag och fastställda regler, krav samt bedömningar.Magnus har tidigare privat axlat rollen som handledare åt flertalet personer inom behörigheterna A och B. Han har sedan 2008 varit aktiv inom MC-Event AB som MC-ordonnans med arbetsuppgifter som bl.a. transporttjänster och trafikdirigering. Då arbetet sker både bland löpare och åskådare krävs hög körskicklighet och manöverförmåga av MC.


Vår kompetens – Er fördel!