TELEFON
076-550 33 15
ÖPPETTIDER
Alla dagar 10-21

REGLER

Precis som vanlig privat övningskörning.

Innan KörkortStockholm kan anlitas måste reglerna från Transportstyrelsen vara uppfyllda. Du som är handledare ska vara godkänd av Transportstyrelsen och din elev ska ha körkortstillstånd, samt att ni gått handledarkursen.
KörkortStockholm har rollen som coach så det är handledaren som är ansvarig för själva körningen. Notera att KörkortStockholm inte har något juridiskt ansvar för körningen.

Följande lagar gäller vid Körkontrolls tjänster:

Trafikförfattningar, Körkortslagen, 4 kap.

  • 5 §, Övningskörning ska ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt ha godkänts som handledare.

Trafikförfattningar, Körkortsförordningen, 4 kap.

  • 5 §, Vid övningskörning skall det på lämpligt sätt anges att fordonet används för övningskörning. (Grön skylt)
  • 6 §, Vid övningskörning ska den som har uppsikt över körningen följa med i bilen vid den körandes sida. Vid övningskörning med MC ska den som har uppsikt över körningen själv åka med på, eller köra, ett sådant fordon som övningskörningen avser.
  • 7 §, Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid körningen. (Dvs handledaren.)
  • 8 §, När ett godkännande som handledare meddelats skall Transportstyrelsen utfärda ett bevis om godkännandet. Beviset skall vara med vid övningskörning.

AVBOKNINGSREGLER

Handledaren blir alltid betalningsansvarig för köpta tjänster. Din bokning är om- och avbokningsbar fram till 4 timmar innan utsatt tid. Därefter kommer en kostnad om 100 kr om ni inte kommer på avtalad tid.

Om KörkortStockholm tvingas avboka din bokning återbetalas naturligtvis eventuell betald bokning. Dock står inte KörkortStockholm för kringkostnader, som deltagare har, i samband med inställd bokning.

Din bokning innebär att du samtycker till dessa villkor.